Jak se nový občanský zákoník dotkne partnerských vztahů – Tisková zpráva – 4.3. 2014

Jak se nový občanský zákoník dotkne partnerských vztahů – Tisková zpráva – 4.3. 2014Ať už jsme v jakékoliv fázi partnerského vztahu, či partnera hledáme, je dobré vědět, jak se nás v této oblasti týká nový Občanský zákoník. V zájmu svých klientů se seznamovací a rozvojová agentrua Náhoda ptala na změny zákoníku právničky Mgr. Michaely Kovaříkové. Odpovědi jsou jistě užitečné a srozumitelné i laikovi.

Nový občanský zákoník nepřináší tolik změn v rodinném právu, jako v jiných oblastech soukromého práva. Významnou změnou ale je zrušení modelu samostatného zákona o rodině a zařazení rodinného práva zpět do občanského zákoníku, jako tomu bylo před rokem 1949. Jsou zde však některé dílčí změny a novinky, které reagují jednak na změny z praxe a jednak se nová právní úprava inspirovala funkčními instituty z okolních zemí.

Registrované partnerství - Mimo nový občanský zákoník i nadále zůstala úprava registrovaného partnerství, přesto, že tato do rámce rodinného práva patří. V návrhu nového občanského zákoníku tato úprava byla, na základě politických rozhodnutí však byla vyjmuta.

Co se týká manželství – nově již není možné rozvést manželství bez účasti manželů, popř. jen za přítomnosti advokátů. Oba manželé musí být soudem vyslechnuti, i když v případě tzv. rozvodu dohodou jen v podstatě formálně. Nově je též uzákoněna povinnost přispívat na náklady rodinné domácnosti i tomu z manželů, který rodinnou domácnost opustil bez zvlášť závažného důvodu, v případě, že v domácnosti žije nezletilé dítě. Opustí-li jeden z manželů rodinnou domácnost trvale a druhý manžel mu odmítá vydat to, co patří výhradně jemu, je možné se soudně domáhat vydání takové věci ještě před rozvodem. Stejně tak platí, že potřebuje-li jeden z manželů nějakou společnou věc pro nezletilé nebo nemocné dítě (např. auto), druhý z manželů, který opustil rodinnou domácnost, jej nemůže odvézt.

Společný majetek – nadále platí, že vše, co bylo nabyto za trvání manželství, spadá, až na zákonem stanovené výjimky, do společného jmění manželů. Výhradním (tedy ne společným) majetkem každého z manželů je to, co vlastnil před uzavřením manželství a dále dary, dědictví nebo odkaz jen jednomu z manželů, dále vše, co nabyde za peníze získané prodejem tohoto výlučného majetku a nově i plnění, které nabyde jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech (na zdraví, na cti apod.) Oproti tomu zisk z výlučného majetku do společného jmění již spadá (např. pronájem z bytu, domu). Nová zákon nastavuje i pravidla o úhradě dluhů spojených jen s jedním z manželů.

Vztahy rodičů a dětí – daleko více je kladen důraz na práva dětí, aby s nimi nebylo zacházeno pouze direktivně. Ze strany rodičů jim musí být každé zásadní zamýšlené rozhodnutí, které se jich týká, náležitě vysvětleno, aby si mohlo vytvořit vlastní názor a ten rodičům sdělit. Rodiče pak mají povinnost takovému názoru věnovat patřičnou pozornost a vzít názor dítěte v úvahu při rozhodování. Stejně tak soud má za povinnost před rozhodnutím, které se dotýká zájmu dítěte, poskytnout dítěti potřebné informace, aby si mohlo vytvořit svůj názor a ten sdělit. Zejména se jedná o právo dítěte vyjádřit se, s kým z rodičů chce po rozvodu žít a jak se chce s druhým rodičem stýkat.

Mgr. Michaela Kovaříková www.nahoda.com
 

Informace pro média:
Seznamovací a rozvojová agentura Náhoda vstoupila na trh v roce 2011 s jasnou myšlenkou. Je přesvědčena, že nalezení životního partnera nelze ani v dnešní době omezit na neosobní elektronické služby. Svým klientům poskytuje mimořádný servis osobních konzultací, které vedou k ujasnění jejich představ o budoucím vztahu. Nabízí odborné služby spojené s rozvojem osobnosti klienta z oblasti psychologie, koučování, fyzioterapie či změny image. Navíc se zaměřuje na individuální vyhledávání partnera z vlastní databáze či mimo ni a to vše se zárukou vysoké profesionality a absolutní diskrétnosti. Může pomoci i při následném vedení křehkého vztahu formou partnerského a manželského poradenství. Cílem Náhody je, aby každý klient odhalil své skutečné já, dobře se cítil a vyšel spolu s ní vstříc svému životnímu partnerovi.

http://nahoda.com/stranka-zmeny-rodinneho-prava-v-ramci-noveho-obcanskeho-zakoniku-444

Zpět na hlavní výpis

Jméno
Heslo
seznamováníosobní rozvojo nás
konzultacekoučink/terapieceník
typy  členstvíimageúrovně služeb
galerie členůTOP programkontakty
ověření profilupro ženyblog
VIP servisopravdovostreference
partner na míru pro media
akcepro páryobch. podmínky
tipy na randepárový koučinkochrana dat
časté dotazymediaceetický kodex
jak se seznámitprávodárkové poukazy
   
   
facebook twitter© 2011-19 ALS Euro s.r.o.
poznejte sebe a najdete lásku
Seznamovací a rozvojová agentura Náhoda
Košík
SEZNAMOVACÍ SLUŽBY      OSOBNÍ ROZVOJ     PRO PÁRY     CENÍK     BLOG     KONTAKT
Registrace do seznamky         Přihlášení pro členy        Vybrat členství        Úvodní konzultace        VIP služby
Seznámení, seznamka - najděte životní štěstí ve vážném vztahu
kalendář akcí
KOŠÍK: 0