logotyp

Richard (lékař)

Bylo mi ctí poznat Veroniku Vinterovou během velice tíživé etapy mého života na počátku roku 2015, při jejímž překonávání jsem rád přijal její významnou pomoc.

Ve Veronice se snoubí jedinečná kombinace výjimečných kvalit – pravý dar Boží.
Za prvé:
Svou práci dělá s láskou. Koučování pro ni není prostředkem k hromadění hmotných statků, je v něm cítit opravdová vášeň a zápal. Její osobní kouzlo spolu s vysokým stupněm obětavosti, s jakou se věnuje péči o lidi a jejich vztahy, kolem ní září jako aura. Můžete přímo hmatatelně cítit, jak si to užívá. To je klíčem k vaší duši, impulsem, který vám dodá odvahu jít kupředu.
Za druhé:
Veronika je skutečnou intelektuálkou s fantastickými znalostmi ve svém oboru, jemuž ze sebe vkládá to nejlepší. Má obrovské teoretické základy doplněné o vlastní osobní zkušenosti, což jí dává kapacitu být hodnověrným partnerem ve všech myslitelných debatách, názorových výměnách i konstruktivních hádkách. To je klíčem k vaší mysli, bičíkem, který vás pobízí na cestě vpřed.
Za třetí:
Veroničiny měkké dovednosti i široká škála prvků emoční inteligence dokážou, aby vám její sdělení mohlo nenásilně proniknout pod kůži a pak se rozšířit do celého organismu. Její základní sdělení je přitom velmi prosté a snadno následovatelné:
- buď sám sebou
- vrať se ke svým kořenům
- není důležitá situace samotná, ale její výklad (váš vztah k ní)
Veronika je navíc velmi vlídná, ačkoli dokáže být také velice tvrdá a náročná, když je toho potřeba – pro vaše vlastní dobro. Osobně nejvíce obdivuji její nekompromisní NEFŇUKEJ (plně zrcadlí myšlenku Robina Sharmy – kterého obdivuji – "čím tvrdší na sebe budete, tím snazší pro vás bude život").
Jak praví klasik, nejdůležitější věcí v životě (alespoň podle mne) je uzavřít příměří se svými vnitřními démony!
Asi každý z nás může podat stovky svědectví o předchozích klopýtnutích na zmíněné nekonečné stezce... Veronika vás tedy zcela připraví na cestu, ale jít vás už nechá samotné. Připraví vás, abyste dokázali zůstat klidní, ale zároveň pevní během jejího zdolávání. Abyste i na samém konci zůstali sami sebou a dosáhli dlouhodobého smíru se svými démony, což vám umožní ukonejšit duši i vyživovat mysl.
Drahé Veronice za vše uvedené: MERCI BEAUCOUP z celého svého srdce!


SINCERE FEEDBACK

I was honoured to meet Veronika Vlkova-Vinterova during grievous part of my life at early 2015. Surmounting such a challenging period, it was a privilege to receive a meaningful help from her side. Veronika possesses unique combination of extraordinary values - a true gifts from Lord hands.
FIRST She loves, what she does. Coaching for her is not merely a vehicle to collect material possessions, but in her performance it's a Natural Passion. Her Personal Charm as well as highest degree of Dedication for caring about humans and their relationships is like an Aura floating around her in the air. You can feel significantly, how she relishes it. And that's the key to your Soul, which hearten you to go forward
SECOND Veronika is a Genuine Intellectual with fabulous Know-how for a job, she devotes her best inside to. She's got an intensive theoretical background supplemented by peculiar personal experiences that gives her a capacity to be a Credible Partner for all kinds of debates, opinion exchanges and constructive quarrels. This is the second key to your Mind, that spurs you to go ahead
THIRD Veronika possesses full set of Soft-skills and all sensational core particles of Emotional Intelligence for natural penetration of her message under your skin and its vast dissemination into your Entire Organism. Simultaneously, her Basic Message is crystal clear and simple to follow
- Be Yourself
- Get Back To Your Own Roots
- It's Not The Situation Itself, But Her Interpretation (Your Attitude towards it) That's The Most Crucial One
Veronika is amiable in conveying above further; however when required - For Your Own Sake - she can be pretty challenging and demanding as well, And personally I admire mostly her uncompromising DO NOT WHIMPER! (It fully mimic Robyn Sharma's - whom I adore - thought: The tougher you're on yourself, the easier life will be on you)

To agree with a classic, the most important item within our life (in my eyes at least) is to conclude a Peace Deal with all Inner Devils! Perhaps each of us can give a hundreds of testimonies of previous Failures on above endless pathway... Thus, Mission of Veronika is to prepare you fully for this task, however let you to accomplish it DE SA VIE. To stay Calm, but also Firm at the same time during Your tough Negotiations. To remain Yourself and win a Long Lasting Peace Agreement with Your Own Fiends at the End, that enables you to Caress Your Soul as well as Nurture Your Mind.
Dear Veronika for All Above: MERCI BEAUCOUP on Behalf of My Person!

January 2016; Richard

Zpět na hlavní výpis

Jméno
seznamováníosobní rozvojo nás
konzultacekoučink/terapieceník
typy  členstvíimageúrovně služeb
galerie členůTOP programkontakty
ověření profilupro ženyblog
VIP servisopravdovostreference
partner na míru pro media
jak se seznámitpro páryobch. podmínky
tipy na randepárový koučinkochrana dat
časté dotazymediaceetický kodex
právodárkové poukazy
   
   
facebook twitter© 2011-21 ALS Euro s.r.o.
Konzultace probíhají osobně v kanceláři i online!
Seznamovací a rozvojová agentura Náhoda
Košík
SEZNAMOVACÍ SLUŽBY      OSOBNÍ ROZVOJ     PRO PÁRY     CENÍK     BLOG     KONTAKT
Registrace do seznamky         Přihlášení pro členy        Objednávka členství        Úvodní konzultace        VIP služby
Neslouží k vyhledávání členů
Seznámení, seznamka - najděte životní štěstí ve vážném vztahu
kalendář akcí
KOŠÍK: 0