nick
heslo

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE ZÁKONA Č. 101/2000 Sb., O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ POSKYTOVANÝ SPOLEČNOSTI Náhoda s.r.o.

Společnost Náhoda s.r.o., IČ : 290 55 903, se sídlem Praha 3, Vinohrady, Korunní 2206/127, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, číslo vložky 163362 provozuje internetové stránky www.nahoda.com a předmětem její činnosti je komplex služeb vedoucí k zprostředkování příležitosti seznámení se s novým partnerem a služby v oblasti osobního rozvoje jednotlivce.

Souhlasím s poskytnutím svých osobních údajů a citlivých údajů správci - společnosti Náhoda s.r.o., IČ : 290 55 903, se sídlem Praha 3, Vinohrady, Korunní 2206/127, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, číslo vložky 163362 v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a nebo jiných dalších osobních a citlivých údajů v rozsahu, v jakém je sám/sama uvedu do dotazníků a svých osobních profilů vedených společností Náhoda s.r.o. (dále jen „Osobní a citlivé údaje") k následujícím účelům:

 1. shromažďování a spravování Osobních a citlivých údajů Společností pro účely evidence, pro vlastní obchodní činnost a v rozsahu povinnosti vést účetnictví;
 2. poskytnutí Osobních a citlivých údajů dalším subdodavatelům služeb, které jsou součástí nabídky služeb Společnosti (odborní konzultanti, zpracovatelé dotazníků, správci internetové sítě apod.), tyto osoby se tím stávají zpracovateli dle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a vztahují se na ně stejné zákonné povinnosti jako na Společnost, která je jejich správcem;
 3. za účelem zasílání komerčních materiálů, nových nabídek a newsletterů týkajících se pouze Společnosti, a to jak poštou, tak e-mailem;
 4. za účelem používání souborů cookie (Od návštěvníků našich webových stránek shromažďujeme a analyzujeme některé informace, které nám pomáhají vylepšovat a rozvíjet služby, které nabízíme. Osoba uživatele není na základě těchto informací identifikovatelná a to ani s využitím dalších informací z naší databáze.  K poskytování těchto informací používáme soubory cookie. Pokud nechcete, abychom soubory cookie ve vašem prohlížeči používali, můžete jej nastavit tak, aby soubory cookie odmítal nebo aby vás informoval o pokusu umístit soubory cookie do vašeho počítače.)
  Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:
  Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=cs&answer=95647
  Firefox http://support.mozilla.org/cs/kb/Pr%C3%A1ce%20s%20cookies
  Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/283185/cs
  Safari http://support.apple.com/kb/ta38613?viewlocale=en_us&locale=en_us
  Android http://support.google.com/mobile/bin/answer.py?hl=en&answer=169022

Společnost se zavazuje, že Osobní a citlivé údaje klienta nijak nezneužije a zabezpečí je proti zneužití a zcizení.

Společnost shromažďuje, zpracovává, uchovává a zajišťuje ochranu Osobních a citlivých údajů následujícím způsobem a prostředky:

 1. Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a Společnost disponuje moderními kontrolními i technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných Osobních a citlivých údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím;
 2. veškeré osoby přicházející do styku s Osobními a citlivými údaji jsou vázány smluvní nebo zákonnou povinností mlčenlivosti;
 3. Osobní údaje zpracovávají pouze osoby k tomu zmocněné na základě smluvního vztahu se Společností;
 4. Společnost Osobní a citlivé údaje shromažďuje, zpracovává a uchovává jak v elektronické, tak i ve fyzické podobě, a to zejména v elektronických a dokumentačních databázích. Do těchto elektronických databází vedených Společností a do dokumentačních databází má přístup jen omezený okruh osob Společností pověřených, a to prostřednictvím omezených uživatelských účtů.

Souhlasím s tím, že Společnost je oprávněna osobní údaje zpracovávat od okamžiku mé registrace až do uplynutí 5 (pěti) let od ukončení poskytování služeb mé osobě Společností.

Potvrzuji, že jsem se seznámil s právy a povinnostmi dle § 11 a 21 zákona č.101/2000 Sb. a že jsem se seznámil s celým textem Souhlasu s osobními a citlivými údaji.

seznamováníporadenstvírozvojové programyo násužitečné informace
jak se seznámitúvodní konzultaceTOP programproč je náhoda jináčlánky
typy  členstvípsychikarenesance ženstvíúrovně služebdárkové poukazy
galerie členůimagekouzlo ženskostikontaktyčasté dotazy
ověření profilufyzická kondicevečery pro mužeceníktipy na rande
VIP servissex koučinkrandeologvaše úspěchyobchodní podmínky
partner na míruprávní poradenstvíjak se úspěšně seznámitpro mediaochrana os. údajů
seznamovací akcepartnerská poradnaopravdovostetický kodex 
     
facebook twitter google+Created by © 2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek & atelier 3600 grafika
REGISTRACE
JAK SE SEZNÁMIT     ČASTÉ DOTAZY    ČLÁNKY    KONTAKTY    MÉDIA    
Košík
Seznámení, seznamka - najděte životní štěstí ve vážném vztahu
kalendář akcí
KOŠÍK: 0